Skogsmulle

I skogsmulle går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Skogsmulleverksamheten är ett äventyr för de äldsta barnen, 4-5 år.

Nya upptäckter hela tiden

Allt som lever och växer i naturen är intressant för barnen. Myror, nyckelpigor, grodyngel och kanske spåren efter ett rådjur. Skogen är en outtömlig källa till nya upptäckter. Vi visar hur vi använder stormkök och bygger kojor tillsammans.
 


Knytte

I knyttegruppen går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Vi rör oss i naturen och utvecklar vår motorik när vi hoppar över stock och sten. Med hjälp av lekar och sånger lär vi oss om naturen och djuren. Knytteverksamheten är ett äventyr för barn i åldrarna 3-4 år.

Knopp

Vi upptäcker, upplever, smakar, luktar och känner på det som finns i vår lilla skogsdunge vid vår gård. Att känna trygghet och glädje i naturen är det som är viktigast för en liten Knopp och självklart att äta sin matsäck med sina vänner.

Knoppverksamheten är ett äventyr för de yngsta barnen i åldrarna 1-2 år.

När vi har Mulle, Knytte och Knoppgrupp så ska barnen ha med sig en egen ryggsäck hemifrån. I sin ryggsäck så ska barnet ha:

  • Ett sittunderlag
  • Ett par extra strumpor
  • Ett par extra vantar
  • Två plastpåsar