VÄLKOMMEN!

Ute nästan hela dagen, sällan sjuka men ofta smutsiga!


Nyckelpigans förskola är en liten enskild förskola för 15 barn mellan 1-5 år och drivs som ett personalkooperativ.

Verksamhetens grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom mycket vistelse ute i naturen. Kunskap om naturen ger en ökad förståelse för de naturliga sambanden. Barnen blir miljömedvetna och kunskapen förmedlas genom lek och ett undersökande arbetssätt.


Leka är livet!

Vi har lediga platser till hösten 2023. Ansökan görs via Knivsta kommuns hemsida:

https://knivsta.se/forskola-och-skola